Вік Всесвіту і теорія Великого Вибуху. Архив форума

Страница на форуме: planetarium.forum24.ru/?1-17-0-00000078-000-0-0-1355937068


Paul
Зарегистрирован: 19.12.12

Вік Всесвіту і теорія Великого Вибуху.

Астрономи оцінюють вік Всесвіту у 13.6~14 мільярдів років. З іншої сторони – ра-діус видимого для сучасних телескопів Всесвіту вже пересягнув 10 мільярдів світлових років. Тепер співставимо ці дві цифри. Швидкість розлітання речовини у вибухаючих га-лактиках становить /за можливо застарілими даними/ від 1-ї до 10 тисяч км. за секунду. Візьмемо більшу цифру і збільшимо її ще втричі: припустимо, що речовина після Велико-го Вибуху розширювалася із 1/10 швидкості світла. Тоді речовині потрібно 100 мільярдів років, щоб розлетітися від гіпотетичного центру Вибуху, в якому ми уявимо себе, мудрих, на відстань у 10 мільярдів світлових років. 100 млрд років! Але ж наші телескопи зафіксу-вали відстань до галактик, коли ті були там 10 мільярдів років тому! Тобто ми 10 мільяр-дів років ждали, щоб світло від тих – на даний час найдалі побачених - галактик летіло до нас, щоб ми їх побачили! При допущеній нами швидкості розширення матерії в 30000 км/сек (1/10 швидкості світла) за ці 10 млрд років галактики віддалились би ще на 1 млрд світлових років. При цьому реальний радіус Метагалактики становив би 11 млрд світло-вих років /якщо ми в центрі !/, а вік – 110 млрд років! Сто десять мільярдів! Це не 14…
Навіть якщо швидкість розльоту становила третину швидкості світла, то й тоді на подолання 10 млрд світлових років потрібно 30 млрд земних років! А зараз, відповідно, «передові» галактики, були б від нас /при такій швидкості розльоту/ на відстані 13,33 мільярдів світлових років, а Всесвіт мав би вік 40 млрд років!
Найменший можливий теоретичний вік Всесвіту /якщо прийняти теорію Великого Вибуху та нас у центрі цієї кулі/ буде становити 20 млрд років при швидкості розширення 300 000 км/сек, хоч масивна речовина за Альбертом Ейнштейном і не може набувати швидкості світла. А будь-яке зменшення швидкості розльоту або зміщення нас, як спостерігачів, ближче до периферії уявної кулі, або збільшення спостерігаємого радіусу Метагалактики автоматично збільшуватиме вік Всесвіту за ці 20 млрд років – найміні-мальнішого теоретичного віку при теорії Великого Вибуху!
Отже, щось треба переглядати:
1 – або теорію Великого Вибуху /можливо Всесвіт може існувати без Великих Вибухів/.
2 – або вік Всесвіту.
3 – або причину почервоніння фотонів не тільки від ефекту Доплера. Можливо фотон з віком (або дальністю своєї подорожі всесвітом) втрачає свою частоту до черво-ного кольору, потім інфрачервоного і далі аж до частоти «реліктового» випромінювання?

П П 24 травня 2012 року.


Перейти в раздел Архив форума