Виступає з доповіддю Захожай В.А.

Виступає з доповіддю Захожай В.А.

В малій залі Харківського планетарію виступає з доповіддю Захожай В.А.